Những cải tiến trong cơ cấu tổ chức

TỔ CHỨC NHÂN SỰ


 

Địa chỉ


Lô CN20-1, KCN Yên Phong, Bắc Ninh
Hotline: (+84) 912 333 191 
Tel: (+84) 222 627 3333  
Website: congha.com.vn
Email: congha6868@gmail.com
scroll