Nhà máy WooSung Electronics Vietnam – KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng

Nhà máy WooSung Electronics Vietnam – KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng


Các dự án khác


Địa chỉ


Lô CN20-1, KCN Yên Phong, Bắc Ninh
Hotline: (+84) 912 333 191 
Tel: (+84) 222 627 3333  
Website: congha.com.vn
Email: congha6868@gmail.com
scroll