Nhà máy Segyung Giai đoạn 2 – KCN Quế Võ, Bắc

Nhà máy Segyung Giai đoạn 2 – KCN Quế Võ, Bắc


Các dự án khác


Địa chỉ


Lô CN20-1, KCN Yên Phong, Bắc Ninh
Hotline: (+84) 912 333 191 
Tel: (+84) 222 627 3333  
Website: congha.com.vn
Email: congha6868@gmail.com
scroll