Thông tin năng lựcNHÀ THẦU PHỤ – NHÀ CUNG CẤP
 

code

Địa chỉ


Lô CN20-1, KCN Yên Phong, Bắc Ninh
Hotline: (+84) 912 333 191 
Tel: (+84) 222 627 3333  
Website: congha.com.vn
Email: congha6868@gmail.com
scroll