Dự án

MCNEX EXTRANCE

Chi tiết dự án

Khu công nghiệp Phúc Sơn , Huyện Phúc Sơn, Tỉnh Ninh Bình.

Các dự án khác