Dự án

Nhà máy KCI VINA I

Chi tiết dự án

Khu công nghiệp Bình xuyên II, Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Các dự án khác