Dự án

Nhà máy New Flex

Chi tiết dự án

Khu công nghiệp Bá Thiến II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Các dự án khác