Tin tức

VAI TRÒ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT

30/01/2023

Vai trò của đơn vị tư vấn giám sát xây dựng rất quan trọng và đặc biệt ảnh...

CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO AN TOÀN SỨC KHỎE

30/01/2023

Công Hà cam kết mọi hoạt động và thực thi của các cán bộ công nhân viên đều...

VAI TRÒ CỦA TIẾN ĐỘ

30/01/2023

Vai trò của kế hoạch tiến độ thi công là rất lớn, nó đã góp phần lớn thực...

CÔNG HÀ thực hiện công tác bảo hộ lao động

30/01/2023

CÔNG HÀ đang từng ngày hoàn thiện quy chuẩn an toàn lao động, tiếp cận và áp dụng...

 123